CẤP DỰ BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG NGÀY 7/10/2019

Cập nhật ngày 7/10/2019

Không có tỉnh nào có cấp dự báo cháy lớn hơn 3